Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa lapsista ja nuorista ei syö aamupalaa joka arkiaamu. Neljäs ja viidesluokkalaisista luku on 26% ja kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisista jopa 41,1%. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä.

Kunnissa ja kouluissa on tunnistettu aamupalan merkitys oppilaiden jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. Ravitseva aamupala vaikuttaa vireystilaan positiivisesti ja edistää oppimista. Koululaisten hyvinvointia tukee säännöllinen ateriarytmi, mutta osa oppilaista ei syö tai ei ole mahdollisuutta syödä aamupalaa kotona ennen koulupäivää. Kaikille aamupala ei maistu heti heräämisen jälkeen ja kouluun lähdetään tyhjällä vatsalla. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epäterveellisillä vaihtoehdoilla voi johtaa verensokerin nousuihin ja laskuihin, sitä kautta väsymykseen, huonoon keskittymiskykyyn ja haasteisiin
oppimisessa. Pitkällä aikavälillä epäterveelliset vaihtoehdot tai jatkuva pieni napostelu vaikuttavat mm. hampaiden ja suun terveyteen, sekä lisäävät riskiä muille terveysongelmille.

Maksuttoman aamiaisen hyödyistä on saatu hyviä esimerkkejä esim. Lahdessa. Kaupungissa aloitetun aamupalakokeilun on havaittu rauhoittavan koulupäiviä ja tarjoavan yhteisöllisen tavan aloittaa koulupäivä. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut oppilaille kiireettömän kohtaamisen aikuisten kanssa. Tämä on tarjonnut koulun aikuisille uutta tilaa kartoittaa koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita.

Joensuussa on järkevästi panostettu lisäksi koulujen kehittämiseen palkkaamalla hyvinvointiohjaajia, jotka ovat mukana aamupalalla keskustelemassa rauhassa lasten ja nuorten kanssa. Koronakriisin ja elinkustannusten nousun aiheuttamat ongelmat näkyvät perheiden arjessa. Sosiaalityöntekijät katsovat että ruoka-avun tarve on entisestään kasvanut, mikä vaikuttaa
vääjäämättömästi myös koululaisiin.

Akaaseen valmistuneen keskuskeittiön myötä ruuanvalmistuksen puitteet ovat kunnossa, joka mahdollistaa myös aamupalan valmistamisen kouluihin. Aamupalatarjoilu toimisi myös vetovoimaa lisäävänä tekijänä kaupungin markkinoinnissa. Valtuustosopimuksessa valtuustokaudelle 2021-2024 lukee, että Akaan tulee liittyä Unicefin lapsiystävällisten kuntien joukkoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Akaan kaupunki aloittaa maksuttoman aamupalan kokeilun
sosioekonomisin perustein valituissa kouluissa ja seuraa tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Samalla voidaan tarkemmin seurata myös kustannusten-ja järjestelyjen vaikutuksia kokonaisuudessaan ja laajentaa koskemaan koko peruskoulua. Nyt on aika panostaa lapsiin ja nuoriin!

Akaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä